Gebouwbeheer en -onderhoud

onderhoudsplan mét attest: gegarandeerd een efficiënt en preventief gebouwbeheer. 

Wist u dat u uw volledige dak- en gevelonderhoud aan Cauwelier kunt toevertrouwen?                            

Tijdens een periodieke onderhoudsbeurt verhelpen wij kleine beschadigingen in een vroeg stadium. Het resultaat is een langere levensduur van uw gebouwelementen tegen een minimale kost. 

Cauwelier onderhoudt uw gebouw tot in de puntjes

 • Dak en gevel vrijmaken van vervuiling
 • Zuiveren van de dak- en gevelafvoeren.
 • Controleren van dakrandstroken op volledige verkleving
 • Inspecteren van overlappen van dakbanen
 • Nazien van de aanhechting bij de hemelwaterafvoeren en andere doorvoeren
 • Controleren van loodslabben op scheurvorming
 • Inspecteren van koepels, lichtstraten en dakvensters

Het is mogelijk dat ook mos en algenvorming optreden, wat de waterafvoer belemmert en de dichting aantast.
Dit kunnen we met een aangepaste behandeling volledig verwijderen. Meer informatie over dakontmossing?

Afhankelijk van het type daken en gevels doen we één of twee onderhoudsbeurten per jaar.

 • Gebouwen in industriezones of stedelijke gebieden.
  In dit geval is één controle na de winter voldoende.
 • Gebouwen in beboste gebieden of kustregio. Deze gebouwen hebben baat bij een controle kort na de winter en kort na de herfst. 
 • Betontank VOOR onderhoudBetontank VOOR onderhoud
 • Betontank NA onderhoudBetontank NA onderhoud
 • Silex VOOR onderhoudSilex VOOR onderhoud
 • Silex NA onderhoudSilex NA onderhoud
 • Reinigen van betonvloerReinigen van betonvloer

verzekering

Het dak- en gevelonderhoud staan beschreven in de garantievoorwaarden van elke leverancier.

Vrijstelling van materiële schade

Wanneer u de voorwaarden niet respecteert en er schade optreedt, kan de verzekeringsmaatschappij zich de vraag stellen of u zich wel als een goede huisvader heeft gedragen. Zoniet, bent u genoodzaakt om een vrijstelling van materiële schade te betalen. Die kan heel hoog oplopen. Na zo’n schadeval zal deze vrijstelling wellicht verhogen. Bij industriële polissen kan die € 25.000 bedragen. 

Bedrijfsstilstand voorkomen

Het is belangrijk om de garantievoorwaarden zo goed mogelijk te volgen. Zeker in het belang van uw bedrijf. 
Als de machines beschadigd raken door nalatigheid, kan dit leiden bedrijfsstilstand.

 

CAUWELIER attest

Na onderhoud wordt er een onderhoudscertificaat conform TV215 van het WTCB en de norm NBN 846-001 afgeleverd.

onderhouds-certificaat.jpg